คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม นำพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม