วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสหกรณ์ทุกสหกรณ์